Khái niệm cơ bản về phân tích kỹ thuật

Khái niệm cơ bản về phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là gì? Phân tích kỹ thuật là phương pháp nghiên cứu một khung thời gian hoặc thị trường cụ thể với sự hỗ trợ của các kỹ thuật phân tích kỹ thuật. Nó sử dụng các biểu đồ, mẫu và các chỉ báo khác để xác định các mẫu, hành động giá và cuối cùng để xác minh chuyển động giá và sự tiếp tục xu hướng. Có tiềm năng lớn trong phân tích kỹ thuật do nó là một lĩnh vực nghiên cứu rất rộng có thể được sử dụng bởi bất kỳ nhà giao dịch nào để thực hiện các giao dịch có lợi nhuận. Ưu điểm chính của phương thức giao dịch này là không có sự “dàn trải” về giá trên toàn bộ thị trường trong phương thức giao dịch này. Thay vào đó, tất cả sự chú ý được dành cho một lĩnh vực giao dịch nhỏ tại một thời điểm.

Nghiên cứu những điều cơ bản của phân tích kỹ thuật rất dễ dàng và thú vị. Bước đầu tiên là quyết định một phương pháp xem xét thị trường. Các kỹ thuật phổ biến nhất được kiểm tra là Lý thuyết Dow, Tiêu chí Kelly, Lý thuyết sóng Elliot và tỷ lệ Fibonacci. Lý thuyết Dow là một kỹ thuật phân tích kỹ thuật sử dụng Lý thuyết Dow và Phương pháp tương quan Dow để xem xét thị trường. Phương pháp này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về thị trường, bao gồm khả năng phát hiện sự tồn tại của một mẫu giá. Lý thuyết Dow được áp dụng tốt nhất khi phân tích hoạt động giá dài hạn hơn là hoạt động giá ngắn hạn.

Để áp dụng Lý thuyết Dow, nhà giao dịch phải biết cách nhìn vào lịch sử của các mẫu giá. Lý thuyết của Dow tin rằng các mô hình giá cả do lực lượng cung và cầu gây ra. Tuy nhiên, nó không xem xét tác động của chính sách ngân hàng trung ương, điều kiện kinh tế hoặc các yếu tố kinh tế khác. Nhà giao dịch chỉ có thể áp dụng Lý thuyết Dow cho dữ liệu mà họ có sẵn và phải có khả năng diễn giải các mô hình mà nó tiết lộ.

Sử dụng Lý thuyết Dow, các nhà giao dịch có thể xem xét lịch sử của các xu hướng giá dài hạn và xác định một số mẫu có thể xác định được. Sau đó, các mẫu này có thể được sử dụng để xác định các cơ hội giao dịch tốt nhất. Mặc dù lý thuyết của Dow cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng giá cả, nhưng nó không cung cấp cho nhà giao dịch bất kỳ phương tiện nào để loại bỏ các yếu tố ảnh hưởng có thể có khác. Ưu điểm chính của việc sử dụng phân tích kỹ thuật kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác là cơ hội loại bỏ hiệu quả các yếu tố khác khỏi phương trình giao dịch.

Một khía cạnh quan trọng khác của việc sử dụng phân tích kỹ thuật là việc sử dụng các chỉ báo, chúng cực kỳ hữu ích trong các cơ hội giao dịch. Các chỉ báo được sử dụng phổ biến vì chúng làm giảm rủi ro tổng thể liên quan đến giao dịch chứng khoán bằng cách loại bỏ các yếu tố không liên quan. Nhiều nhà giao dịch cũng kết hợp các chỉ báo vào hệ thống giao dịch của họ, mặc dù điều này nên được thực hiện cùng với các kỹ thuật phân tích kỹ thuật khác.

Cơ bản về Phân tích Kỹ thuật bao gồm cả phân tích cơ bản và kỹ thuật, nhưng có những thành phần bổ sung rất quan trọng đối với bất kỳ nhà đầu tư nghiêm túc nào. Các nhà giao dịch phải quen thuộc với các khái niệm về Hành động giá, Khối lượng, Khung thời gian và Đường xu hướng. Ba thuật ngữ đầu tiên khá dễ hiểu và cung cấp cho nhà giao dịch cái nhìn tổng quan cơ bản về hoạt động thị trường. Thuật ngữ thứ tư, Đường xu hướng, khá hữu ích khi giới thiệu về thế giới của đường xu hướng.

Khái niệm cơ bản của phân tích kỹ thuật bao gồm các biến động giá và nó bắt đầu với phân tích cơ bản của nền kinh tế. Các nhà giao dịch phải tìm hiểu về dữ liệu lịch sử, bao gồm tỷ lệ thất nghiệp và tăng trưởng kinh tế. Sau đó, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, chúng phải xác định các mức hỗ trợ và kháng cự dưới dạng biểu đồ và các chỉ báo khác. Các mức hỗ trợ và kháng cự rất quan trọng trong việc xác định hướng thị trường và chúng giúp các nhà giao dịch quyết định khi nào nên tham gia và thoát khỏi thị trường. Một khi nhà giao dịch đã xác định được mức hỗ trợ và mức kháng cự, họ có thể bắt đầu phân tích các nguyên tắc cơ bản về mô hình kinh doanh của công ty.

Có nhiều chỉ báo khác nhau, nhưng các nguyên tắc cơ bản vẫn là phần quan trọng nhất của phân tích kỹ thuật. Khi các nhà giao dịch học cách xem xét các nguyên tắc cơ bản, họ có tỷ lệ cao hơn để đưa ra dự đoán chính xác về biến động giá trong tương lai. Mặc dù có nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau và nhiều phương pháp phân tích khác nhau, những điều cơ bản vẫn là phần quan trọng nhất của dự báo. Trên thực tế, nhiều nhà giao dịch khẳng định rằng nếu tất cả các chỉ báo bị xóa khỏi nền tảng giao dịch, sẽ chỉ còn rất ít để xác định đáy hoặc đỉnh của thị trường.